2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Általános Szerződési Feltételek,
adatvédelmi tájékoztató

Az ajánlatkérő vagy megrendelő által a KÖZÉPFESZ Kft. részére megadott személyes adatokat csak és kizárólagosan az ajánlatkérő vagy megrendelő kérésének teljesítéséhez használja fel.

A weboldalt üzemeltető KÖZÉPFESZ Kft. kijelenti, hogy webáruháza, weboldala használata során, vásárló által megadott személyes adatokat az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezeli és nem adja át harmadik félnek vagy szervezetnek. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, amelyek az adott termék(ek) kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. A személyes információk csak megrendeléshez, szerződéshez kötöttek, így azokat csak kapcsolattartáshoz, tájékoztatáshoz használjuk.

Hírlevelet nem küldünk.

A KÖZÉPFESZ Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését ügyfélszolgálata útján.

Alkalmazott jogszabályok:
1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:
Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06 1 475 7186, 06 1 475.7100
Telefax: 06 1 269 3541
E-mail: adatved@obh.hu

A KÖZÉPFESZ Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Pin It on Pinterest

Share This